IF ONLY HE WAS THERE, TOO.

IF ONLY HE WAS THERE, TOO.

(via fuckyeahjoshgroban)

Tags: josh groban